About // Amdanom

Picture2.png

A weekend of scientific discovery is coming to Wrexham.

A weekend filled with lectures, performances, demonstrations and hands-on activities celebrating the wonders of science is coming to Wrexham.

DARGANFOD//DISCOVER will take place at venues across Wrexham town centre from Friday 26th to Sunday 28th October. With a mixture of morning, afternoon, evening and late-night events, it aims to offer something for everyone, from children and families to amateurs and experts with interests in all aspects of the sciences.

The event, kindly sponsored by Wockhardt UK, is being organised by the volunteers of the North Wales Branch of the British Science Association alongside delivery partners Techniquest Glyndŵr, Tŷ Pawb, Undegun, Wrexham Glyndŵr University and the Wrexham Enterprise Hub.

//

Mae penwythnos o ddarganfod gwyddonol yn dod i Wrecsam.

Penwythnos llawn darlithoedd, perfformiadau, arddangosiadau a gweithgareddau ymarferol yn dathlu rhyfeddodau gwyddoniaeth.

Bydd DARGANFOD//DISCOVER yn digwydd mewn lleoliadau ar draws canol tref Wrecsam o ddydd Gwener 26ain tan ddydd Sul 28ain o Hydref. Gyda chymysgedd o ddigwyddiadau yn ystod y dydd a gyda’r nos, ei nod yw cynnig rhywbeth i bawb, o blant a theuluoedd i amaturiaid ac arbenigwyr sydd â diddordeb ym mhob agwedd o wyddoniaeth.

Mae’r digwyddiad, a noddwyd yn garedig gan Wockhardt UK, yn cael ei drefnu gan wirfoddolwyr Cangen Gogledd Cymru o’r British Science Association (Cymdeithas Gwyddoniaeth Prydain) ynghyd â phartneriaid cyflenwi Techniquest Glyndŵr, Tŷ Pawb, Undegun, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Hwb Menter Wrecsam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s